Chiang Mai Chamber of Commerce

เชิยชวนร่วมงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ธรรมาธิบาล ,การมีส่วนร่วมเเละนโยบายท้องถิ่นจากชุมชนในการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ

    สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “ธรรมาธิบาล ,การมีส่วนร่วมเเละนโยบายท้องถิ่นจากชุมชนในการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ : ร่วมมองหาทางออกเพื่อเมืองเก่าเชียงใหม่ “

? จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารรวมวิจัยเเละบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-942574
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q

อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce