เชิญ ร่วมงาน Exploring Thailand’s Northern Economic Corridor

โอกาสของชาวเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย📢ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Exploring Thailand’s Northern Economic Corridor💡“การพัฒนาระเบียงเศรฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

พบกับกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ

👉 รับฟังการแนะนำโครงการพัฒนาแผนแม่บทการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือด้วยแนวคิด BCG Economyโดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ

👉 การบรรยายหัวข้อ “ยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมฐาน BCG” (BCG Technology and Innovation for NEC Industry)โดย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👉การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางการพัฒนาของภาคเหนือ”โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต

👉 เสวนา “การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศษฐกิจภาคเหนือ”

โดย ผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของ NEC

🎊อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 📱อุตสาหกรรมดิจิทัล ✈️อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) 🍎อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

👉 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็น ในประเด็น “ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่”

⏰ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น

📍 ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

จำนวนจำกัด !!.🚩ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ – 5 มิ.ย 66🚩https://forms.gle/bJCY9ToVXBE7zobN8

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce