เชิญสถานประกอบการ สมัครเข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) ปี 2564-2566”

ถ้าคุณต้องการสิ่งเหล่านี้‼️
👉ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพนักงาน❓
👉ลดจำนวนวันลาป่วยของพนักงาน ❓
👉เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ❓
👉เพิ่มผลผลิตและสุขภาวะที่ดีในองค์กร ❓

📌 ฟรี ‼️ จำนวนจำกัด
📢 ขอเชิญสถานประกอบการในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และกาญจนบุรี สมัครเข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) ปี 2564-2566”

⏰⏰ สมัครด่วนภายในวันที่ 23 เมษายน 2564
👉👉Link ใบสมัครออนไลน์ –> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsG6fT54iWuoSPhhXVffxYhppbERHBxuL13oJTSL3AP20QgQ/viewform

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce