เชิญร่วมเปิดตัว กิจกรรมยกระดับมาตราฐานสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการ FREE!!

เชิญร่วมเปิดตัว กิจกรรมยกระดับมาตราฐานสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับคำปรึกษาด้านการจัดทำมาตราฐานที่เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ FREE!!

28-29 สิงหาคม 2563 ห้องศิริโพธิ์ โรงแรมศิริปันนา วิลลา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

รับฟังการบรรยาย หัวข้อ

ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และมาตราฐานสากลของสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือแพทย์

โดย หน่วยปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

  • สิ่งที่ต้องรู้เพื่อเป็นสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์
  • มาตราฐานสากลของสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือแพทย์
  • การทดสอบทางกลและทางชีววิทยาสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Mechanical and Biological Tests)
  • การทดสอบทางไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือแพทย์ (Active Medical Device Testing)
  • การทดสอบเครื่องมือแพทย์ประเภทซอฟแวร์ (Software Validation)

พิเศษสุด!!!

การให้คำปรึกษา (Industrial Clinic) ท้ายกิจกรรมทุกวัน โดย ดร.สุจินต์ วันชาติ หน่วยปฎิบัติการวิจัยเทคโนโลยีดิจิทัลการออกแบบและผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่่

โทรศัพท์ : 0 5330 4346-7 โทรสาร : 0 5324 6353 Email : ftichiangmai@gmail.com (คุณอรทัย)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce