Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญร่วมฟังการสัมมนา “มาตราการทางการเงินที่ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้” ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

📣 ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ร่วมสัมมนา “มาตรการทางการเงินที่ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้”
🗯 พบกับ การออกบูธให้คำปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บสย. ,สนง.บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่, SAM, BAM และธนาคารชั้นนำ
♦️ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
📑 สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก https://forms.gle/dtABpJRzZjfVr25j8

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce