Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญร่วมฟังการสัมมนา “มาตราการทางการเงินที่ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้” ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

📣 ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ร่วมสัมมนา “มาตรการทางการเงินที่ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้”
🗯 พบกับ การออกบูธให้คำปรึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บสย. ,สนง.บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่, SAM, BAM และธนาคารชั้นนำ
♦️ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
📑 สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก https://forms.gle/dtABpJRzZjfVr25j8

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce