? ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินการโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคนั้น

?โครงการได้จัดทำการประชุม Focus group กับเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด ๗๖ จังหวัด และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการประชุมจะจัดขึ้นในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาค ซึ่งมีทั้งสิ้นจำนวน ๖ ภาค ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ NSP Training Hall อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *