Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรม Share Case Study Model ธุรกิจอาหาร และ Factory Sandbox คุมโควิด-ดันส่งออก ”

📌⭐️ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Share Case Study หัวข้อ 📍📍 “ Model ธุรกิจอาหาร และ Factory Sandbox คุมโควิด-ดันส่งออก ”📍📍

🟢เพื่อนำกรณีศึกษาไปเป็นแนวทางในการกำกับดูแลพนักงานและควบคุมการแพร่ระบาด หรือประยุกต์ใช้ในกลุ่มธุรกิจของท่านได้อย่างถูกต้อง🟢

🗓ในพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564🕙เวลา 10.00-12.00 น.

✏️ผ่านระบบ Video Conference (Google Hangouts Meet) และ Facebook Live Thai chamber (ถ่ายทอดสด)✏️

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่https://1th.me/VrhR6

(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** หอการค้าไทยเเละสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า (คุณณฐอร 093-4241622)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce