เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรม Share Case Study Model ธุรกิจอาหาร และ Factory Sandbox คุมโควิด-ดันส่งออก ”

📌⭐️ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Share Case Study หัวข้อ 📍📍 “ Model ธุรกิจอาหาร และ Factory Sandbox คุมโควิด-ดันส่งออก ”📍📍

🟢เพื่อนำกรณีศึกษาไปเป็นแนวทางในการกำกับดูแลพนักงานและควบคุมการแพร่ระบาด หรือประยุกต์ใช้ในกลุ่มธุรกิจของท่านได้อย่างถูกต้อง🟢

🗓ในพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564🕙เวลา 10.00-12.00 น.

✏️ผ่านระบบ Video Conference (Google Hangouts Meet) และ Facebook Live Thai chamber (ถ่ายทอดสด)✏️

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่https://1th.me/VrhR6

(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ** หอการค้าไทยเเละสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสมาคมการค้า (คุณณฐอร 093-4241622)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce