Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวน ผู้ประกอบการ เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดแบรนด์ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภาคภาคเหนือ (รุ่นที่ 2)

อุทยานวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดแบรนด์ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภาคภาคเหนือ (รุ่นที่ 2) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round) .

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลทางวิชาการและสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการห้รู้จักในวงกว้าง

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ เกิดความตระหนักในการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 📈📊

📌คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้ประกอบการ SME/ Startup / Social Enterprise หรือวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ

2. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

3. มีทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

4. มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกจำหน่ายในตลาดแล้ว ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

5. รายได้ของบริษัทไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี

6. เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีนวัตกรรมหรืออัตลักษณ์7. จัดทำคลิป VDO แนะนำตัวความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อแนบไฟล์สมัครฯ

—————————————————————————

🚨เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565🚨

👉 สนใจเข้าร่วมโครงการและรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://bit.ly/3MvQvEf

https://bit.ly/3rQOuee

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce