เชิญชวน ผู้ประกอบการ เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดแบรนด์ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภาคภาคเหนือ (รุ่นที่ 2)

อุทยานวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดแบรนด์ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภาคภาคเหนือ (รุ่นที่ 2) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round) .

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลทางวิชาการและสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการห้รู้จักในวงกว้าง

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ เกิดความตระหนักในการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 📈📊

📌คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้ประกอบการ SME/ Startup / Social Enterprise หรือวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ

2. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

3. มีทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

4. มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกจำหน่ายในตลาดแล้ว ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

5. รายได้ของบริษัทไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี

6. เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีนวัตกรรมหรืออัตลักษณ์7. จัดทำคลิป VDO แนะนำตัวความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อแนบไฟล์สมัครฯ

—————————————————————————

🚨เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565🚨

👉 สนใจเข้าร่วมโครงการและรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://bit.ly/3MvQvEf

https://bit.ly/3rQOuee

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce