เชิญชวน ผู้ประกอบการ เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดแบรนด์ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภาคภาคเหนือ (รุ่นที่ 2)

อุทยานวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันสุดยอดแบรนด์ธุรกิจนวัตกรรมไทย ระดับภูมิภาคภาคเหนือ (รุ่นที่ 2) (Thailand Inno-Biz Champion Regional Round) .

เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลทางวิชาการและสร้างการรับรู้ของผลิตภัณฑ์หรือบริการห้รู้จักในวงกว้าง

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ เกิดความตระหนักในการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 📈📊

📌คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้ประกอบการ SME/ Startup / Social Enterprise หรือวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ

2. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือขึ้นทะเบียนในประเทศไทย

3. มีทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป

4. มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกจำหน่ายในตลาดแล้ว ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

5. รายได้ของบริษัทไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี

6. เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีนวัตกรรมหรืออัตลักษณ์7. จัดทำคลิป VDO แนะนำตัวความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อแนบไฟล์สมัครฯ

—————————————————————————

🚨เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2565🚨

👉 สนใจเข้าร่วมโครงการและรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://bit.ly/3MvQvEf

https://bit.ly/3rQOuee

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce