Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนเที่ยวชมงาน เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่

? ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนเที่ยวชมงาน เทศกาลเครื่องเงินเครื่องเขินเชียงใหม่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ ชุมชนวัวลาย (วัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร วัดนันทาราม) ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

? โดยพิธีเปิดงานในวันที่ วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ข่วงอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย

 

???? รายละเอียดกิจกรรมภายในงานดังนี้

 

* เปิดอารามงามวัฒนธรรมชุมชนวัวลาย

* ท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมเครื่องเงิน เครื่องเขิน ชุมชนดั้งเดิมวัวลาย อําเภอเมืองเชียงใหม่

* ของที่ระลึกปีใหม่ โอทอป ภาคเหนือ

 

ร่วมกิจกรรม ณ วัดหมื่นสาร

* กาดหมั้วคัวเงินลายต้อง

* ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเงิน พิพิธภัณฑ์ทหารญี่ปุ่น

* หอศิลป์ 3 ครูบา สักการะกู่อัฏฐิครูบาศรีวิชัย

 

ร่วมกิจกรรม ณ วัดศรีสุพรรณ

* ชมอุโบสถเงิน หลังแรกของโลก

* การประกวดผีมือดุนโลหะ ครั้งที่ 1

* นิทรรศการ หัตถศิลป์วัดศรีสุพรรณ

* สวดมนต์ข้ามปีสร้างบารมีข้ามชาติ

* เทศน์มหาชาติล้านนา สืบชะตารับขวัญปีใหม่

 

 

ร่วมกิจกรรม ณ วัดนันทาราม

* เปิดวัดปัดฝุ่น นันทารามบ้านเขิน

* นิทรรศการพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน

* สักการะหลวงพ่อเพชร พระธาตุทักษาเมืองเชียงใหม่

* กาดหมั้ว คัวชัก คัวหาง (เครื่องเขิน)

* สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า ทําบุญตักบาตรเช้า ต้อนรับปีใหม่

 

?  มีรถนําเที่ยววิถีชุมชนเครื่องเงิน เครื่องเขิน

ทุกวันตั้งแต่ เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ จุดบริการวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไกลไป กับหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 3

depa ขอเชิญชวนผู้บริหารภาครัฐ / เอกชน ผู้นำเกษตร และอุสาหกรรมเกษตรรุ่นใหม่ ร่วมพาธุรกิจเกษตรไทยก้าวไ …

Read More →

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce