เชิญชวนเข้าร่วม สัมมนา ” กฎหมายการเเข่งขันทางการค้าเเละแนวทางพิจารณาการปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เเละธุรกิจเฟรนไชส์ “

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์

  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง ” กฎหมาย การเเข่งขันทางการค้าเเละแนวทางพิจารณาการปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เเละธุรกิจเฟรนไชส์ “

  ภายใต้ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเเข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group)

📍กำหนดจัด ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงเเรมฟูราม่าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2199 5411  

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce