Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนเข้าร่วม สัมมนา ” กฎหมายการเเข่งขันทางการค้าเเละแนวทางพิจารณาการปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เเละธุรกิจเฟรนไชส์ “

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์

  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง ” กฎหมาย การเเข่งขันทางการค้าเเละแนวทางพิจารณาการปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เเละธุรกิจเฟรนไชส์ “

  ภายใต้ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเเข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group)

📍กำหนดจัด ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงเเรมฟูราม่าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2199 5411  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce