Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนเข้าร่วม สัมมนา ” กฎหมายการเเข่งขันทางการค้าเเละแนวทางพิจารณาการปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เเละธุรกิจเฟรนไชส์ “

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์

  หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง ” กฎหมาย การเเข่งขันทางการค้าเเละแนวทางพิจารณาการปฎิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกิจค้าส่งค้าปลีก เเละธุรกิจเฟรนไชส์ “

  ภายใต้ โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเเข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group)

📍กำหนดจัด ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงเเรมฟูราม่าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2199 5411  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce