Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หมัดเด็ดการเเข่งขัน…ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

?ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเเข่งขันทางการค้าเเละสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัด

กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง “หมัดเด็ดการเเข่งขัน…ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเเข่งขันทางการค้าส่วนภูมิภาค

??ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเเรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

? ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-018-6888 ต่อ 5330

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce