Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หมัดเด็ดการเเข่งขัน…ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

?ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเเข่งขันทางการค้าเเละสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัด

กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง “หมัดเด็ดการเเข่งขัน…ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเเข่งขันทางการค้าส่วนภูมิภาค

??ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเเรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

? ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-018-6888 ต่อ 5330

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce