Chiang Mai Chamber of Commerce

หมัดเด็ดการเเข่งขัน…ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

?ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเเข่งขันทางการค้าเเละสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัด

กำหนดจัดงานสัมมนา เรื่อง “หมัดเด็ดการเเข่งขัน…ที่ผู้ประกอบการต้องรู้” ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเเข่งขันทางการค้าส่วนภูมิภาค

??ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงเเรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

? ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-018-6888 ต่อ 5330

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce