Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการบริการธุรกิจเเฟรนไชส์ ( B2B Franchise ) รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการการบริการธุรกิจเเฟรนไชส์ ( B2B Franchise ) รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมสัมนาเชิงปฎิบัติการฯ ในหัวข้อดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเฟรนไชส์ให้ผู้ประกอบธุรกิจ

📊หลายละเอียดหลักสูตร จำนวน 180 ชั่วโมงกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 1 เมษายน 2564

✅ลงทะเบียนอบรมได้ที่ https://firebasehostingproxy.page.link/…/PRsPpSuFatZCF2JH9 ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-5475953

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce