Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมจิตสาธารณะ สู่ธุรกิจเพื่อสังคมเเละเครือข่ายประชารัฐ”

 

     ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมจิตสาธารณะ สู่ธุรกิจเพื่อสังคมเเละเครือข่ายประชารัฐ”  เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจเเละวิสาหกิจชุมชนให้มีจิตสาธารณะเเละมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในฐานะประชารัฐ

  ? จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องดอยหลวง โรงเเรมเเคนทารี่ ฮิลล์ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก !!   http://goo.gl/BGTqEv

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5311 2716

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce