Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมจิตสาธารณะ สู่ธุรกิจเพื่อสังคมเเละเครือข่ายประชารัฐ”

 

     ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ส่งเสริมจิตสาธารณะ สู่ธุรกิจเพื่อสังคมเเละเครือข่ายประชารัฐ”  เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจเเละวิสาหกิจชุมชนให้มีจิตสาธารณะเเละมีบทบาทในการพัฒนาสังคมในฐานะประชารัฐ

  ? จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องดอยหลวง โรงเเรมเเคนทารี่ ฮิลล์ ถนนนิมมานเหมินทร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก !!   http://goo.gl/BGTqEv

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5311 2716

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce