เชิญชวนสมาชิกหอการค้าฯ และ yec ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจเอกชน บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนรับวัคซีน ในโควต้าของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

📢👨‍⚕️ขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้าฯ และ yec ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจเอกชน บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนรับวัคซีน ในโควต้าของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบการของท่าน หมายเหตุ: กรณีที่ได้ส่งรายชื่อไปช่องทางอื่นไปแล้วสามารถส่งเพิ่มได้ ถ้าช่องทางไหนได้รับวัคซีนก่อนสามารถไปใช้บริการได้

📥 โดยสามารถส่งข้อมูลได้ 2 ช่องทาง

1.ช่องทาง google form Link: https://1th.me/UluP3

2.ช่องทางไฟล์ excel (เหมาะสำหรับองค์กรที่มีข้อมูลพนักงานอยู่แล้ว) ติดต่อไฟล์ได้ทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

📌 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ขอส่งไฟล์ ขอแจ้ง กลับมายังหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ 053-105038,083-3759955

Email: cmchamber1977@gmail.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce