Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมอบรมสัมนา ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่

     ด้วยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสาขาเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดอบรมสัมนา จำนวน 2หลักสูตร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเเละสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเเละมีประสิทธิภาพ โดยหลักสูตรดังนี้

 

?อบรมที่ 1 ในหัวข้อ ” ประเภทของการทุจริตที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องมีส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายเเละวิธีป้องกันการทุจริต ” โดยจัดในวันศุกร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

?อบรมที่ 2 ในหัวข้อ ” การยื่นประมาณการอย่างไรให้ไร้ปัญหาพร้อม Update ภาษีเงินได้นิติบุคคล ” โดยจัดในวันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
 
?  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053-944922 , 087-1784514

 

 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce