Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2564 ( อบรมทุกวันพฤหัสบดีเเละวันศุกร์) ณ สำนักงบประมาณ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการงบประมาณของผู้บริหารระดับกลางของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เเละหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชน ให้สามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ www.bb.go.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2265 1834

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce