Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2564 ( อบรมทุกวันพฤหัสบดีเเละวันศุกร์) ณ สำนักงบประมาณ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการงบประมาณของผู้บริหารระดับกลางของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เเละหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชน ให้สามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ www.bb.go.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2265 1834

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ มอบข้าวกล่องจิตอาสา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอก …

Read More →

หอการค้าไทยฯ เชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)”

♦️♦️♦️ขอเรียนเชิญร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษ “เจาะลึกมาตรการ พักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)” 🏢🏡 ❇️ …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ฟื้นฟูผู้ประกอบการ….ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19” ในวันพุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce