เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2564 ( อบรมทุกวันพฤหัสบดีเเละวันศุกร์) ณ สำนักงบประมาณ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการงบประมาณของผู้บริหารระดับกลางของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เเละหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชน ให้สามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ www.bb.go.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2265 1834

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce