Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 2564 ( อบรมทุกวันพฤหัสบดีเเละวันศุกร์) ณ สำนักงบประมาณ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการงบประมาณของผู้บริหารระดับกลางของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เเละหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชน ให้สามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ www.bb.go.th หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 2265 1834

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce