Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนร่วมงานสัมมนาสัญจร “โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุปหรือไปต่อ”

 ? ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาสัญจร ในหัวข้อ “โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุบหรือไปต่อ”

 ?หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับพันธมิตรได้จัดงานสัมมนาสัญจร “โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุปหรือไปต่อ”

        เนื่องด้วยเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีแรก 2561 ถือว่ามีแนวโน้มการขยายตัวในอัตราที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากทั้งภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกและเอเชียที่ฟื้นตัว แต่จากนโยบายการเงินโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งการผันผวนของราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ซึ่งเป็นนัยสำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจึงได้จัดงานสัมมนาสัญจร เรื่องหุ้นขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็นด้านทิศทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทย

?  โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องลานนา บอลรูม1 โรงเเรมเเชงกรี-ล่า เชียงใหม่

 ? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
086-0999243 (คุณภูริทัต)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ ทางคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ชุดส่งเ …

Read More →

เชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ

เชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการสนับ …

Read More →

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ”

ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ” กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!