Chiang Mai Chamber of Commerce

เชิญชวนร่วมงานสัมมนาสัญจร “โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุปหรือไปต่อ”

 ? ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาสัญจร ในหัวข้อ “โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุบหรือไปต่อ”

 ?หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับพันธมิตรได้จัดงานสัมมนาสัญจร “โค้งสุดท้ายหุ้นไทย ฟุปหรือไปต่อ”

        เนื่องด้วยเศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีแรก 2561 ถือว่ามีแนวโน้มการขยายตัวในอัตราที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากทั้งภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจโลกและเอเชียที่ฟื้นตัว แต่จากนโยบายการเงินโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งการผันผวนของราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ ซึ่งเป็นนัยสำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจึงได้จัดงานสัมมนาสัญจร เรื่องหุ้นขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็นด้านทิศทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทย

?  โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องลานนา บอลรูม1 โรงเเรมเเชงกรี-ล่า เชียงใหม่

 ? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
086-0999243 (คุณภูริทัต)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

เพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดธุรกิจของคุณ
อย่าลืม!!! ติดดาว ตั้ง SEE FIRST หรือ
เห็นโพสต์ก่อน เพจหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แอด Line@ : @eli8851q
อ่านเนื้อหาทั้งหมดของเราได้ที่ http://www.cmchamber.com

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce