Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ( World IP Day ) โดยในปี พ.ศ. 2564 WIPO ได้กำหนดแนวคิดหลักคือ ” IP & SMEs : Taking Your Ideas to Market ” เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทเเละความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม หรือ SMEs

เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้เเนวคิด ” IP & SMEs : Taking Your Ideas to Market ” ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce