Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ( World IP Day ) โดยในปี พ.ศ. 2564 WIPO ได้กำหนดแนวคิดหลักคือ ” IP & SMEs : Taking Your Ideas to Market ” เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทเเละความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม หรือ SMEs

เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้เเนวคิด ” IP & SMEs : Taking Your Ideas to Market ” ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce