เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ( World IP Day ) โดยในปี พ.ศ. 2564 WIPO ได้กำหนดแนวคิดหลักคือ ” IP & SMEs : Taking Your Ideas to Market ” เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทเเละความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม หรือ SMEs

เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้เเนวคิด ” IP & SMEs : Taking Your Ideas to Market ” ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร Digital Transformation: e-Document

สำหรับ SMEs ที่อยู่เชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง โอกาสของคุณมาถึงแล้ว พบหลักสูตรสุด Exclusive กับ D …

Read More →

ประชาสัมพันธ์มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

📣มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับพี่น้องชาวเหนือ มาพบกันวันที่ 16-18 ธันว …

Read More →

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ฉบับที่ 10/2565 โดย สำนักงานคลังจัง …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce