เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ( World IP Day ) โดยในปี พ.ศ. 2564 WIPO ได้กำหนดแนวคิดหลักคือ ” IP & SMEs : Taking Your Ideas to Market ” เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทเเละความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม หรือ SMEs

เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้เเนวคิด ” IP & SMEs : Taking Your Ideas to Market ” ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce