Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ depa ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ
• ธุรกิจท่องเที่ยว 🏔🛫🚞
• ธุรกิจการค้า บริการด้าน 💵💰🛍
• อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living 🏡🏠🛀🏻
• หรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภายใต้มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

🔥🔥วงเงินสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท/กิจการ (ก่อนVat) 🔥🔥

⭐️รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ราย

📱สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
081-9920157 (คุณนิภาวดี)
089-6314085 (คุณอินทิรา)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce