เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ depa ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ
• ธุรกิจท่องเที่ยว 🏔🛫🚞
• ธุรกิจการค้า บริการด้าน 💵💰🛍
• อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ Smart Living 🏡🏠🛀🏻
• หรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัลพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภายใต้มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

🔥🔥วงเงินสูงสุดเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท/กิจการ (ก่อนVat) 🔥🔥

⭐️รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ราย

📱สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
081-9920157 (คุณนิภาวดี)
089-6314085 (คุณอินทิรา)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce