เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วม โครงการหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล พลัส “Digital Industry Integration Plus” (DII+)

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการต้องการพัฒนากำลังคนทักษะดิจิทัลเข้าร่วมโครงการ หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล พลัส หรือ “Digital Industry Integration Plus” (DII+) ใน 2 ด้าน E-Commerce Trader และ Digital Business and Marketing

📊📈✅ สิทธิพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ1. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 250%2. การพัฒนาบุคลากรของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 ปี 3. มีนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานร่วมกับบริษัท จำนวน 22 เดือน เพื่อตอบโจทย์การศึกษาในรูปแบบ Education Sandbox 4. ได้พนักงานตรงกับความต้องการของบริษัท

➡️ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3 ปี 140,000 บาท / คน 📑 สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/TELTt3z4nhXg9zUS9 📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่คุณกันต์กนิษฐ์ บุญธิมาศ 080 4608787 หรือ 094 6615095

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce