Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาและ workshop “New Challenge innovative business model

🎉🎉ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาและ workshop “New Challenge innovative business model การปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง” จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1- พัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการจัดทำโมเดลธุรกิจกับผู้เชี่ยวชาญเเบบเจาะลึก เเละตัวต่อตัว – ท่านจะได้รับโมเดลธุรกิจที่สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน❤️ฟรี!! ตลอดโครงการ📍📍รับจำนวนจำกัด📍📍รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 26 พฤศจิกายน 2564สอบถามเพิ่มเติมโทร 062-7549011 คุณพัชรีพร 062-4248200 คุณชญานิศ (ผู้ประสานงาน)

คลิ๊ก!!https://docs.google.com/…/1FAIpQLScbyuDXE…/viewform: พบกันวันที่ 2-4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้อง D405 อาคาร D อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่ )

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนั …

Read More →

หอการค้าการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign”

“ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign&#822 …

Read More →

เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce