เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Big Brother Season 4

 หอการค้าไทยร่วมกับองค์กรพันธมิตร ดำเนินโครงการ Big Brother Season 1 – Season 3 โดยเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายสมาชิก 

      จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Big Brother Season 4
โดยสามารถสมัครผ่านช่องทาง www.thaichamber.org ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก หรือบุคคลที่ผ่านการสรรหาจากท่านเข้าร่วมโครงการ โดยจะได้รับส่วนลดค่าเข้าร่วมโครงการ 20 % (จาก 50,000 บาท เหลือ 40,000 บาท) 

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce