Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล “บัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 3”

📣📣 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยนานาขาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรการฝึกอบรมดิจิทัล ภายใต้โครงการ “สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย รุ่นที่ 3” หรือ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 3”

♻️ 📊 พบกับหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านดิจิทัล อาทิ
Business Model Canvas
การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตสินค้าและบริการ

• การวางแผนทรัพยากรของวิสาหกิจ ห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์

• การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคโนโลยีแบบคลาวด์ (Paas, Iaas, SaaS, BPaaS) สถาปัตยกรรมแบบมุ่งเน้นการบริหาร สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และอภิมหาข้อมูล

🛑 รับเพียง 60 ท่าน เท่านั้น (รอบละ 30 คน)
🌐 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2564 – วันที่ 30 เมษายน 2565
🌐 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

✅ภาคทฤษฎี จำนวน 60 ชั่วโมง
✅ภาคปฏิบัติ จำนวน 225 ชั่วโมง

👉🏻 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/ZqvtdatdT5BXXHs39

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
080-4608787 หรือ
094 -6615095 (คุณกันต์กนิษฐ์)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce