เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล ”

บันไดก้าวสำคัญสู่การเพิ่มยอดขาย !!!“iNTER-BIZ Connects โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตรแปรรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านอาหารและเกษตรแปรรูป มุ่งสู่ International Market

คุณสมบัติผู้สมัครร่วมโครงการ 👉วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและเกษตรแปรรูป 👉จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น 👉เป็นสมาชิกกับหอการค้า หรือผู้ที่สนใจ 👉เป็นผู้ที่มีสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2564 https://forms.gle/oNfw5h46kyecL1uK7

สอบถามเพิ่มเติมอีเมล : interbizconnects@gmail.comโทร. 082-4976335 (ตั้ม) หรือ 083-8421622 (เยียร์)

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce