Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล ”

บันไดก้าวสำคัญสู่การเพิ่มยอดขาย !!!“iNTER-BIZ Connects โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตรแปรรูปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านอาหารและเกษตรแปรรูป มุ่งสู่ International Market

คุณสมบัติผู้สมัครร่วมโครงการ 👉วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านอาหารและเกษตรแปรรูป 👉จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น 👉เป็นสมาชิกกับหอการค้า หรือผู้ที่สนใจ 👉เป็นผู้ที่มีสถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2564 https://forms.gle/oNfw5h46kyecL1uK7

สอบถามเพิ่มเติมอีเมล : interbizconnects@gmail.comโทร. 082-4976335 (ตั้ม) หรือ 083-8421622 (เยียร์)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce