เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม NBI Exclusive Talk “ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย Thai Spa Holistic WELLNESS”

ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับชม (N)(B)(I) Exclusive Talk

🔸 วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 ⏱เวลา 20:00-21:30 น. หัวข้อ “ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย Thai Spa Holistic WELLNESS”

โดย…🖋คุณชวนัสถ์ สินธุเขียวประธาน สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสแห่งประเทศไทย🖋คุณวัลวลี ตันติกาญจน์ที่ปรึกษา สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสแห่งประเทศไทย

📌ลงทะเบียนรับชม ผ่านโปรแกรม ZOOMhttps://forms.gle/5u2MAdww4BtfKqCw9หรือติดต่อ ☎️ 088 9589809, 097 0511091, 097 051173519

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce