Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม NBI Exclusive Talk “ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย Thai Spa Holistic WELLNESS”

ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับชม (N)(B)(I) Exclusive Talk

🔸 วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน 2564 ⏱เวลา 20:00-21:30 น. หัวข้อ “ยุคใหม่ของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วย Thai Spa Holistic WELLNESS”

โดย…🖋คุณชวนัสถ์ สินธุเขียวประธาน สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสแห่งประเทศไทย🖋คุณวัลวลี ตันติกาญจน์ที่ปรึกษา สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสแห่งประเทศไทย

📌ลงทะเบียนรับชม ผ่านโปรแกรม ZOOMhttps://forms.gle/5u2MAdww4BtfKqCw9หรือติดต่อ ☎️ 088 9589809, 097 0511091, 097 051173519

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce