Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “ ระบบบัญชีออนไลน์แบบง่าย ”

พบกับกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี
.
🚀 การทำความเข้าใจระบบบัญชีออนไลน์
🚀 แนะนำระบบบัญชี
🚀 ข้อดีของการทำบัญชีออนไลน์
.
👉 ในหัวข้อ “ระบบบัญชีออนไลน์แบบง่าย”
โดย คุณคมกริช ปลีแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีภายใน บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด
.
ในวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 20.00-20.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom-Webinar
https://zoom.us/j/98625698610
.
สัมมนานี้เหมาะกับใคร ?ผู้ประกอบการ SMEs หรือ Start UP

นักศึกษาคุณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พนักงานบัญชี

นักลงทุน

บุคคลที่สนใจ

DTA #DigitalTalentAcademy #สัมมนาออนไลน์ #บัญชีออนไลน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น

📣 ชาวเชียงใหม่ อย่ารอช้า นี่คือโอกาสของคุณ! สินวัฒนา คราวด์ฟันดิงเปิดรับ 8 ผู้แทนชุมชนเพื่อออกมาเคลื …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบแสงดความยินดีกับผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ในนามกกร.

ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย หอการค้าจังหวัดเชี …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยรองประ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce