เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “ ระบบบัญชีออนไลน์แบบง่าย ”

พบกับกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี
.
🚀 การทำความเข้าใจระบบบัญชีออนไลน์
🚀 แนะนำระบบบัญชี
🚀 ข้อดีของการทำบัญชีออนไลน์
.
👉 ในหัวข้อ “ระบบบัญชีออนไลน์แบบง่าย”
โดย คุณคมกริช ปลีแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีภายใน บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด
.
ในวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 20.00-20.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom-Webinar
https://zoom.us/j/98625698610
.
สัมมนานี้เหมาะกับใคร ?ผู้ประกอบการ SMEs หรือ Start UP

นักศึกษาคุณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พนักงานบัญชี

นักลงทุน

บุคคลที่สนใจ

DTA #DigitalTalentAcademy #สัมมนาออนไลน์ #บัญชีออนไลน์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce