Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ “ ระบบบัญชีออนไลน์แบบง่าย ”

พบกับกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี
.
🚀 การทำความเข้าใจระบบบัญชีออนไลน์
🚀 แนะนำระบบบัญชี
🚀 ข้อดีของการทำบัญชีออนไลน์
.
👉 ในหัวข้อ “ระบบบัญชีออนไลน์แบบง่าย”
โดย คุณคมกริช ปลีแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชีภายใน บริษัท ซีแอนด์ฮิล จำกัด
.
ในวันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 20.00-20.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom-Webinar
https://zoom.us/j/98625698610
.
สัมมนานี้เหมาะกับใคร ?ผู้ประกอบการ SMEs หรือ Start UP

นักศึกษาคุณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พนักงานบัญชี

นักลงทุน

บุคคลที่สนใจ

DTA #DigitalTalentAcademy #สัมมนาออนไลน์ #บัญชีออนไลน์

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce