อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์นวัตกรรมครบวงจร เพื่อการพัฒนาสู่ Thailand 4.0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฃียงใหม่ เผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดศูนย์บริการนวัตกรรมแบบครบวงจร สู่วิทยาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาสู่ยุค Thailand 4.0 และจะมีการทดลองระบบการทำงานในช่วย เดือนกุมภาพันธ์นี้ ซึ่งให้บริการหลัก ในการทำวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตร การให้บริการกำจัดสารเคมีตกค้างและเชื้อโรคในผักและผลไม้สำหรับภาคอุตสาหกรรม และเครื่องมือเพื่อให้เกิดธุรกิจ Start up

ผู้สนใจต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยีพลาสมา สามารถติดต่อได้ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทรศัพท์ 053-942088 ต่อ 208โทรสาร 053-942088 ต่อ 413

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”

“โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมมประเทศไทย รอบภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 นิลมังกร แคมเปญ”— …

Read More →

“การปิดฉากของศูนย์การค้าเชียงใหม่และการอยู่รอดของ SMEs”

การเปลี่ยนแปลงที่สร้างตำนานให้ชาวเชียงใหม่ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมในกิจกรรม CCC Academy . วันพุธ ที่ 29 …

Read More →

หอการค้าไทย เชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้งที่ 3️”

ข่าวประชาสัมพันธ์จากหอการค้าไทย . ขอเชิญร่วมการสัมมนา “Connect North Forum ครั้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce