ห้องสมุดหอการค้าฯ

แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สาระสำคัญต่างๆ

MEMBER
ห้องสมุดหอการค้า
จังหวัดเชียงใหม่

      หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวมจัดทำห้องสมุดออนไลน์ขึ้น เพื่อเป็นสื่อในการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือดีๆ ให้กับสมาชิกตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอีกช่องทางหนึ่ง     

หนังสือสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565

หนังสือสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 22 ประจำปี 2562-2563

สำนักงานคณะกรรมการเเข่งขันทางการค้า ในฐานะหน่วยงานกำกับดูเเลด้านการเเข่งขันทางการค้า ได้จัดทำหนังสือรวมกฎหมายการเเข่งขันทางการค้า ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ขึ้นเพื่อเป็นเสื่อในการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายการเเข่งขันทางการค้าให้กับหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำหนังสือ ” จดหมายข่าว วช. ” เพื่อเสนอข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการวิจัยเเละนวัตกรรม เผยเเพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมเเละสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธาณชน

E - BOOK

หนังสือรายงานประจำปีหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565