หองการค้าเชียงใหม่ ข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อม เรื่องแผนการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อม เรื่องแผนการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ โรงแรมรติลานนาเชียงใหม่

โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แถลงแผนการเปิด ประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน)​ เชียงใหม่ และชลบุรี(พัทยา)​ โดยตามแผนที่ได้กำหนดไว้จะมีการเปิดประเทศในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พร้อมกันนั้นยังมีการเสนอภาพรวมของ การแพร่ระบาดโรคโควิช ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ หัวข้อ Standard Operation Procedures (SOP) Wellness Leisure

โดยผู้อำนวยการกองทุนสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นอกจากนั้นทางส่วนภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้เสนอขอให้ ทาง กระทรวงสาธารณสุข แบ่งปัน วัคซีน มาให้ ผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาส รับ การฉีดวัคซีน ในจำนวนที่ มากขึ้น พร้อมกันนี้ ได้เสนอ ให้ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เสนอต่อ รัฐบาลในการที่ลด จำนวนวันการ กักตัวของนักท่องเที่ยว ต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนแล้ว ให้ลดจำนวนการกักตัวลงให้น้อยกว่า 10 วัน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce