Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หองการค้าเชียงใหม่ ข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อม เรื่องแผนการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อม เรื่องแผนการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ โรงแรมรติลานนาเชียงใหม่

โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แถลงแผนการเปิด ประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน)​ เชียงใหม่ และชลบุรี(พัทยา)​ โดยตามแผนที่ได้กำหนดไว้จะมีการเปิดประเทศในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พร้อมกันนั้นยังมีการเสนอภาพรวมของ การแพร่ระบาดโรคโควิช ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ หัวข้อ Standard Operation Procedures (SOP) Wellness Leisure

โดยผู้อำนวยการกองทุนสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นอกจากนั้นทางส่วนภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้เสนอขอให้ ทาง กระทรวงสาธารณสุข แบ่งปัน วัคซีน มาให้ ผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาส รับ การฉีดวัคซีน ในจำนวนที่ มากขึ้น พร้อมกันนี้ ได้เสนอ ให้ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เสนอต่อ รัฐบาลในการที่ลด จำนวนวันการ กักตัวของนักท่องเที่ยว ต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนแล้ว ให้ลดจำนวนการกักตัวลงให้น้อยกว่า 10 วัน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564​ ประธาน​กรรมการ​หอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​ (นายจุลนิตย์​ วังวิวัฒน์)​เข้า​ร …

Read More →

หอการค้าไทย ชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ”

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “สิทธิประโยชน์ BOI & เสียงสะท้อนของภาคธุรกิจ” ในวันอังค …

Read More →

หอการค้าฯ จัดเเถลงข่าวเเละลงนามความร่วมมือ CAMT Education Sandbox : Digital Industry Integration ร่วมกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 หอกาค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเช …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce