Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หองการค้าเชียงใหม่ ข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อม เรื่องแผนการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อม เรื่องแผนการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ โรงแรมรติลานนาเชียงใหม่

โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้แถลงแผนการเปิด ประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินำร่อง 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน)​ เชียงใหม่ และชลบุรี(พัทยา)​ โดยตามแผนที่ได้กำหนดไว้จะมีการเปิดประเทศในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พร้อมกันนั้นยังมีการเสนอภาพรวมของ การแพร่ระบาดโรคโควิช ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และ หัวข้อ Standard Operation Procedures (SOP) Wellness Leisure

โดยผู้อำนวยการกองทุนสุขภาพระหว่างประเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นอกจากนั้นทางส่วนภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้เสนอขอให้ ทาง กระทรวงสาธารณสุข แบ่งปัน วัคซีน มาให้ ผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาส รับ การฉีดวัคซีน ในจำนวนที่ มากขึ้น พร้อมกันนี้ ได้เสนอ ให้ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เสนอต่อ รัฐบาลในการที่ลด จำนวนวันการ กักตัวของนักท่องเที่ยว ต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนแล้ว ให้ลดจำนวนการกักตัวลงให้น้อยกว่า 10 วัน

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรือมีรายได้ลดลงจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดของโควิด 19

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ลูกหนี้รายย่อย ที่ขาดรายได้ ถูกเลิกจ้าง หรื …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาเสมือนจริง The Cities 4.0 Conference 2021 ครั้งที่ 4กลุ่มอุตสาหกรรม-รัฐบาลมาเลเ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร 200 ถุง ในกิจกรรม โครงการคีตล้านนา มหากุศล (CSR เชียงใหม่ สายใยบุญ) “หัวอกแม่ แชร์ซาวบาท”

“อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ” หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนข้าวสาร จำนวน 200 กิโล …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce