หอการค้าไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานฯ โดยผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานฯ เพียง 1 พื้นที่จัดงานฯ และจะได้รับการสนับสนุนค่าเช่าพื้นที่และค่าโครงสร้างคูหาฟรี 1 คูหา/กิจการ พร้อมร่วมเจรจาธุรกิจกับสถาบันการเงินชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าไทย ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานฯ โดยผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานฯ เพียง 1 พื้นที่จัดงานฯ และจะได้รับการสนับสนุนค่าเช่าพื้นที่และค่าโครงสร้างคูหาฟรี 1 คูหา/กิจการ พร้อมร่วมเจรจาธุรกิจกับสถาบันการเงินชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

ทั้งนี้ กรุณา กรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร มายังอีเมล์ tccfairbiz@thaichamber.org หรือ โทรสาร 02-622-2376 ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรม

 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการกิจกรรมช่องทางการ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานบันการค้าระหว่างประเทศ มหาวิยาลัยแอดิเลด

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจ …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด FTI Expo 2022

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมกา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce