Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าไทยและ สภาอุตสาหกรรม และหลายฝ่าย ร่วมหารือระหว่างกัน เพื่อวางมาตรการช่วยเหลือSME

หอการค้าไทยนำโดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสายงานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และคณะทำงานสานพลังประชารัฐD2 ร่วมหารือระหว่างกัน เพื่อวางมาตรการช่วยเหลือ SME ที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ โดยจะทำงานเชื่อมโยงให้เป็นเนื้อเดียวกันให้มากเสริมองค์ความรู้พร้อมเสริมแกร่ง SME  อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา:หอการค้าไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce