Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าไทยและ สภาอุตสาหกรรม และหลายฝ่าย ร่วมหารือระหว่างกัน เพื่อวางมาตรการช่วยเหลือSME

หอการค้าไทยนำโดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสายงานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และคณะทำงานสานพลังประชารัฐD2 ร่วมหารือระหว่างกัน เพื่อวางมาตรการช่วยเหลือ SME ที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ โดยจะทำงานเชื่อมโยงให้เป็นเนื้อเดียวกันให้มากเสริมองค์ความรู้พร้อมเสริมแกร่ง SME  อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา:หอการค้าไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดงาน Lanna Expo 2021

ในวันที่ 19 เมษายน 2564 นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมป …

Read More →

เชิญชวนร่วมกิจกรรม วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2564 ( World IP Day )

เนื่องด้วยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ได้กำหนดให้วันที่ 26 เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโล …

Read More →

เชิญชวนสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3

สำนักนักงบประมาณกำหนดจัดการศึกษาอบรม ” หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง ” (นงก.) รุ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce