Chiang Mai Chamber of Commerce

หอการค้าไทยและ สภาอุตสาหกรรม และหลายฝ่าย ร่วมหารือระหว่างกัน เพื่อวางมาตรการช่วยเหลือSME

หอการค้าไทยนำโดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมกับนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายพสุ  โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสายงานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และคณะทำงานสานพลังประชารัฐD2 ร่วมหารือระหว่างกัน เพื่อวางมาตรการช่วยเหลือ SME ที่จะได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ โดยจะทำงานเชื่อมโยงให้เป็นเนื้อเดียวกันให้มากเสริมองค์ความรู้พร้อมเสริมแกร่ง SME  อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ที่มา:หอการค้าไทย

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS

ประชาสัมพันธ์ “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (SME ปัง! ตังได้คืน)………………………………………………… …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย”

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce