หอการค้าไทยฯ เชิญชวนเข้าร่วมงาน เสวนาออนไลน์ “ผ่าวิกฤตร้านอาหาร สู้โควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”

เรียน ท่านสมาชิกหอการค้าจังหวัด 📢 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงาน เสวนาออนไลน์ “ผ่าวิกฤตร้านอาหาร สู้โควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30-15.00 น.

🎯 เปลี่ยนวิกฤต เป็นโอกาส พบกับคนต้นแบบ ผ่าวิกฤตธุรกิจร้านอาหาร แบ่งปันประสบการณ์ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจก้าวข้ามวิกฤต โควิด-19

🍱 พบกับคนต้นแบบผ่าวิกฤตธุรกิจร้านอาหาร1) จุดประกายแนวคิด “Inspire : 99 บทเรียน ผ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”2) การเสวนา : ผ่าวิกฤตร้านอาหาร สู้โควิด ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

✅ เข้าร่วมรับฟัง เสวนาผ่านระบบ Zoom ฟรี..!!ลงทะเบียน >> https://forms.gle/Sg8VF4SRwmthrHKG9

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce