Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าไทยจัดหนักส่วนลด 20% ส่งไปรษณีย์อีเอ็มเอสตลอดปี สำหรับสมาชิกหอการค้าไทยเเละภูมิภาค

 

       หอการค้าไทย ได้เล็งเห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มีการเข้าสู่โลกดิจิทัล จึงมุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการใช้อีคอมเมิร์ซมากขึ้น เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยสอดคล้องกับนโยบายหลักขององค์กรที่มุ่งขับเคลื่อน Trade & Services 4.0 ในโอกาสที่ หอการค้าไทย ครบรอบ 85 ปี จึงได้ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการมอบสิทธิพิเศษส่วนลดบริการส่งด่วนพิเศษ EMS ในประเทศ 20% เป็นเวลา 1 ปี  ให้แก่สมาชิกและเครือข่ายของหอการค้าไทย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและเครือข่าย

 

       ในการขอรับส่วนลดดังกล่าว สมาชิกหอการค้าไทยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในส่วนกรุงเทพ หรือส่วนภูมิภาค รวมถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพียงนำหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกฯ บัตรสมาชิกฯ หรือบัตรนักศึกษาฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง มาแสดงกับเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์บริการทุกครั้งที่ใช้บริการ จะได้รับส่วนลดทันที  โดยใช้ได้กับที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และไม่จำกัดจำนวนครั้งเป็นเวลา 1 ปีเต็ม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562”

      ? รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โทร. 0 2018 6888 ต่อ 4480  หรือ ฝ่ายขายและการตลาดไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 0 2831 3955 – 6 หรือ THP Contact Center 1545   และดูได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce