Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เเทนทางการทูตอิสราเอล เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างองค์กรฯ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัชกร ปิยสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์ กรรมการปฎิคมหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ คุณออร์นา ซากิฟ หัวหน้าคณะผู้เเทนทางการทูตอิสราเอล ดำรงตำแหน่งอุปทูตรักษาราชการ พร้อมผู้ติดตาม เข้าพบเพื่อแนะนำตัวเเละหารือรับฟังความต้องการการสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมไปถึงความร่วมมือระหว่างองค์กร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

สํานักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสํานักงานโยธาและผังเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การวางผังนโยบายระดับภาค (ภาคเหนือ)สำนั …

Read More →

หอการค้าการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมโครงการ “ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign”

“ยกระดับการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ด้วย Chiang Mai Care Campaign&#822 …

Read More →

เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการอบรมมาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม มาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมทั้ง เข้ารับการตรวจประเมินและรับรองมา …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce