Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เเทนจาก “Taiwan External Trade Development Council”

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายธนันท์ อานนทวิลาศ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายธรรศพงศ์ ฐิติรัตน์ภักดี กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ กรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Yu-Liang Chang (Max) เข้าพบเพื่อแนะนำตัวในนาม Taiwan External Trade Development Council รวมไปถึงการเเนะนำบริการเพื่อส่งเสริมการค้าของ TAITRA เเละเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ( Mou ) กับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหว …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับหอการค้าเนเธอร์เเลนด์-ไทย เเละผู้เเทนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce