หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้เเทนจาก “Taiwan External Trade Development Council”

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายธนันท์ อานนทวิลาศ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , นายธรรศพงศ์ ฐิติรัตน์ภักดี กรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เเละ กรรมการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Yu-Liang Chang (Max) เข้าพบเพื่อแนะนำตัวในนาม Taiwan External Trade Development Council รวมไปถึงการเเนะนำบริการเพื่อส่งเสริมการค้าของ TAITRA เเละเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce