Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าพบปรึกษาการทำความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 10.30 น. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายสมชาย ทองคำคูณ , ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ , นางสาวกันชกา สุวณิชย์ ) ให้การต้อนรับ ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อปรึกษาการทำความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content โดนใจ ยิงAds ไปให้ถูกที่ไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอน “

📢📢 เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

วันที่ 14 กันยายน 2564 รองประธานกรรมการหอการค้าฯ (นายสมชาย ทองคำคูณ) พร้อวด้วย กรรมการรองเลขาธิการ ( …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ด้วยการเจรจาธุรกิจ Online business Matching

วันที่ 14กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00น. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce