Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี เข้าพบเเนะนำตัวพร้อมหารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 8 กันยายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายสมฤทธิ์ ไหคำ , นายพัลลภ เเซ่จิว ) ให้การต้อนรับ นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครเเละผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพิงคนคร , นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครเเละผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อเเนะนำตัวเเละหารือเรื่องแผนพัฒนาเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกวัย เข้าชมได้ทั้งช่วงกลางวันเเละกลางคืน รวมถึงแผนการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในทุกมิติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content โดนใจ ยิงAds ไปให้ถูกที่ไม่เสียตังค์ฟรีแน่นอน “

📢📢 เชิญชวนสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ” Content …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “แนวทางการปรับตัวของธุรกิจ SMEs ในยุค Next Normal”

วันที่ 14 กันยายน 2564 รองประธานกรรมการหอการค้าฯ (นายสมชาย ทองคำคูณ) พร้อวด้วย กรรมการรองเลขาธิการ ( …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน กิจกรรมส่งเสริมการค้าออนไลน์ด้วยการเจรจาธุรกิจ Online business Matching

วันที่ 14กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 9.00น. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานหอการค้ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce