หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี เข้าพบเเนะนำตัวพร้อมหารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 8 กันยายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายสมฤทธิ์ ไหคำ , นายพัลลภ เเซ่จิว ) ให้การต้อนรับ นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครเเละผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพิงคนคร , นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครเเละผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อเเนะนำตัวเเละหารือเรื่องแผนพัฒนาเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกวัย เข้าชมได้ทั้งช่วงกลางวันเเละกลางคืน รวมถึงแผนการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในทุกมิติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce