หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี เข้าพบเเนะนำตัวพร้อมหารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 8 กันยายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายสมฤทธิ์ ไหคำ , นายพัลลภ เเซ่จิว ) ให้การต้อนรับ นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครเเละผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพิงคนคร , นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครเเละผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อเเนะนำตัวเเละหารือเรื่องแผนพัฒนาเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกวัย เข้าชมได้ทั้งช่วงกลางวันเเละกลางคืน รวมถึงแผนการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในทุกมิติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce