Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี เข้าพบเเนะนำตัวพร้อมหารือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 8 กันยายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายสมฤทธิ์ ไหคำ , นายพัลลภ เเซ่จิว ) ให้การต้อนรับ นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครเเละผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพิงคนคร , นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนครเเละผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อเเนะนำตัวเเละหารือเรื่องแผนพัฒนาเชียงใหม่ไนซ์ซาฟารี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับทุกวัย เข้าชมได้ทั้งช่วงกลางวันเเละกลางคืน รวมถึงแผนการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในทุกมิติ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce