หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร DEPA

วันที่ 23 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ นายอาคม สุวรรณกันธา รองประธานกรรมการ นายสรนันท์ เศรษฐี รองประธานกรรมการ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC และนายณธีวัชร์ ตาคำ กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน YEC ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาภาคเหนือตอนบน) (DEPA) นำโดย นายปรัชญา โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยนางสาวชฎาธร จันทนพันธ์ หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และนางสาววิไลพร ถานะวุฒิพงศ์ นักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส เพื่อหารือความร่วมมือ และการผลักดัน Smart City จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม “สวัสดีปีใหม่ 2566” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเสวนาวิชาการ “เมื่อเช็คเด้งไม่เป็นความผิดทางอาญา ผลทางกฎหมาย และการปรับตัวของภาคธุรกิจ”

วันที่ 28 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนาวิชา …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหาร อบจ. เชียงใหม่ และผู้ประกอบการนำเที่ยวจังหวัดชลบุรี

วันที่ 25 มกราคม 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุม …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 มกราคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยน …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce