Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบริษัท Zipmex จำกัด

วันที่ 8 เม.ย. 2565 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ นายสรนันท์ เศรษฐี กรรมการ และนายดน จินดาศิลป์ กรรมการรองเลขาธิการ YEC ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท Zipmex จำกัด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้เข้ามาแนะนำบริษัท และหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Crytocurrency Blockchain ซึ่งจะจัดกิจกรรมประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารได้ที่
www.cmchamber.com
https://www.facebook.com/THE.CHIANGMAI.CHAMBER
Line : @cmchamber

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce