หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบริษัท Zipmex จำกัด

วันที่ 8 เม.ย. 2565 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ นายสรนันท์ เศรษฐี กรรมการ และนายดน จินดาศิลป์ กรรมการรองเลขาธิการ YEC ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท Zipmex จำกัด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้เข้ามาแนะนำบริษัท และหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Crytocurrency Blockchain ซึ่งจะจัดกิจกรรมประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารได้ที่
www.cmchamber.com
https://www.facebook.com/THE.CHIANGMAI.CHAMBER
Line : @cmchamber

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce