หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับบริษัท Zipmex จำกัด

วันที่ 8 เม.ย. 2565 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ นายสรนันท์ เศรษฐี กรรมการ และนายดน จินดาศิลป์ กรรมการรองเลขาธิการ YEC ร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท Zipmex จำกัด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้เข้ามาแนะนำบริษัท และหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Crytocurrency Blockchain ซึ่งจะจัดกิจกรรมประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารได้ที่
www.cmchamber.com
https://www.facebook.com/THE.CHIANGMAI.CHAMBER
Line : @cmchamber

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce