Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก TCEB

วันที่ 25 ก.พ. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB นำโดย คุณธนพร ศิริลักษณ์ ผู้จัดการแสดงสินค้าในประเทศ คุณจิรัญญา แสงสัน ผู้จัดการ คุณดนตร์ทวี ไทรวิจิตร ผู้ปฏิบัติการอาวุโส และนางศุภาดา ชัยวงษ์ ผู้แทน สสปน.ภาคเหนือ โดยการเข้าพบในครั้งนี้ ทาง สสปน. ได้มีการนำเสนอการสนับสนุนงานแสดงสินค้าในประเทศ และได้มีการหารือแผนการจัดงานแสดงสินค้าปี 2565 – 2566 ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce