หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก TCEB

วันที่ 25 ก.พ. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB นำโดย คุณธนพร ศิริลักษณ์ ผู้จัดการแสดงสินค้าในประเทศ คุณจิรัญญา แสงสัน ผู้จัดการ คุณดนตร์ทวี ไทรวิจิตร ผู้ปฏิบัติการอาวุโส และนางศุภาดา ชัยวงษ์ ผู้แทน สสปน.ภาคเหนือ โดยการเข้าพบในครั้งนี้ ทาง สสปน. ได้มีการนำเสนอการสนับสนุนงานแสดงสินค้าในประเทศ และได้มีการหารือแผนการจัดงานแสดงสินค้าปี 2565 – 2566 ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce