หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก TCEB

วันที่ 25 ก.พ. 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ และนายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB นำโดย คุณธนพร ศิริลักษณ์ ผู้จัดการแสดงสินค้าในประเทศ คุณจิรัญญา แสงสัน ผู้จัดการ คุณดนตร์ทวี ไทรวิจิตร ผู้ปฏิบัติการอาวุโส และนางศุภาดา ชัยวงษ์ ผู้แทน สสปน.ภาคเหนือ โดยการเข้าพบในครั้งนี้ ทาง สสปน. ได้มีการนำเสนอการสนับสนุนงานแสดงสินค้าในประเทศ และได้มีการหารือแผนการจัดงานแสดงสินค้าปี 2565 – 2566 ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce