หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้องรับผู้บริหารจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

วันที่ 24 ก.พ. 2565 นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ และนายสรนันท์ เศรษฐี กรรมการ เป็นผู้แทนประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด นำโดย นายประพนธ์ เพิ่มพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย นางสาวณิชชยา เหลือวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย และนายธนกร วุฒิเวคินสกุล ผู้จัดการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้ามาเพื่อนำเสนอ และประชาสัมพันธ์สินทรัพย์รอการขาย (NPA) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ หรือขยายการลงทุนของสมาชิกหอการค้าฯ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce