Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้องรับผู้บริหารจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

วันที่ 24 ก.พ. 2565 นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ และนายสรนันท์ เศรษฐี กรรมการ เป็นผู้แทนประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด นำโดย นายประพนธ์ เพิ่มพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย นางสาวณิชชยา เหลือวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย และนายธนกร วุฒิเวคินสกุล ผู้จัดการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้ามาเพื่อนำเสนอ และประชาสัมพันธ์สินทรัพย์รอการขาย (NPA) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ หรือขยายการลงทุนของสมาชิกหอการค้าฯ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce