หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้องรับผู้บริหารจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

วันที่ 24 ก.พ. 2565 นายเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานกรรมการ และนายสรนันท์ เศรษฐี กรรมการ เป็นผู้แทนประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด นำโดย นายประพนธ์ เพิ่มพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย นางสาวณิชชยา เหลือวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย และนายธนกร วุฒิเวคินสกุล ผู้จัดการ ฝ่ายขายและส่งเสริมกิจกรรมการขาย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้ามาเพื่อนำเสนอ และประชาสัมพันธ์สินทรัพย์รอการขาย (NPA) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ หรือขยายการลงทุนของสมาชิกหอการค้าฯ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce