หอการค้าเชียงใหม่ เป็นเกียรติให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Jeju Air เส้นทางอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี – เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22:00 นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Jeju Air มีกำหนดเปิดบริการเที่ยวบินเส้นทางอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี – เชียงใหม่ เป็นประจำทุกวันศุกร์ วันละ 1 เที่ยวบิน โดยให้บริการเที่ยวบินแรกในวันที่ 25 พย 2564 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce