Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ เป็นเกียรติร่วมงานเเถลงข่าว ” มาตรการให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs โรงเเรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ และ Service Apartment “

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าว ” มาตรการให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs โรงเเรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ และ Service Apartment ” โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายกสมาคมโรงเเรมไทยภาคเหนือ ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce