หอการค้าเชียงใหม่ เป็นเกียรติร่วมงานเเถลงข่าว ” มาตรการให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs โรงเเรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ และ Service Apartment “

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานแถลงข่าว ” มาตรการให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs โรงเเรม รีสอร์ต เกสต์เฮาส์ และ Service Apartment ” โดยได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายกสมาคมโรงเเรมไทยภาคเหนือ ,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าว ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce