Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือทางวิชาประเด็น PM 2.5

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ และนายฐกฤต กระแสสุข รองประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือกับภาคภาคีเชิงยุทธศาสตร์ทางวิชาการในประเด็นปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (PM 2.5) และ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม soft power และบทบาทของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภาคีเอกชนในการเป็นหน่วยขับเคลื่อนสาธารณะในภูมิภาค กับคณะผู้บริหารของ Thai PBS นำโดย รศ. ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัช …

Read More →

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน.(RD facilities Boost up)

โครงการดีๆ สำหรับผู้ประกอบการไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน หรือนิติบุคคล โครงการการยกระดั …

Read More →

การแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 และไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมก …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce