หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือทางวิชาประเด็น PM 2.5

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ และนายฐกฤต กระแสสุข รองประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือกับภาคภาคีเชิงยุทธศาสตร์ทางวิชาการในประเด็นปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (PM 2.5) และ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม soft power และบทบาทของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภาคีเอกชนในการเป็นหน่วยขับเคลื่อนสาธารณะในภูมิภาค กับคณะผู้บริหารของ Thai PBS นำโดย รศ. ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce