หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือทางวิชาประเด็น PM 2.5

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2565 นายวรพรรธน์ ชุติมา รองประธานกรรมการ นายอาคม สุวรรณกันธา กรรมการรองเลขาธิการ และนายฐกฤต กระแสสุข รองประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมหารือกับภาคภาคีเชิงยุทธศาสตร์ทางวิชาการในประเด็นปัญหาหมอกควันภาคเหนือ (PM 2.5) และ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม soft power และบทบาทของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายภาคีเอกชนในการเป็นหน่วยขับเคลื่อนสาธารณะในภูมิภาค กับคณะผู้บริหารของ Thai PBS นำโดย รศ. ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหารือกับ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธา …

Read More →

การประชุมสามัญคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 23 ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนกันยายน

วันที่ 23 กันยายน 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce