หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอคำแนะนำสำหรับโครงการ Sandbox Education

วันอังคารที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 09.30 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบทางคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และคณะอาจารย์ ตามคำเชิญผู้ประกอบการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่พบ เพื่อขอคำแนะนำสำหรับโครงการ Sandbox Education ร่วมกับผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึก 90 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร บสย.เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ …

Read More →

Zero Trust Model : เกราะคุ้มกันจากภัยคุกคามไซเบอร์

จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce