หอการค้าเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2564

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ , นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเหรัญญิกฯ และ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความคิดเห็นจากหอการค้าทั่วประเทศ พร้อมยื่นสมุดปกขาวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน


ในปี 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2564 อย่างต่อเนื่อง

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากแบงก์ชาติ ลูกหนี้เตรียมตัวให้พร้อม ลงทะเบียนมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ออนไลน์ ได้ตั้งแต …

Read More →

เชิญชวนผู้ที่สนใจ กิจกรรม CCCA ในหัวข้อ แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร

แนวโน้มและทิศทางในอนาคตของการให้บริการขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอย่างไร?? ขอเชิญทุกท่านเข้า …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platform By SET x CMU

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ ในงาน Beyond the Summit BASECAMP24 with Live Platfo …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce