Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2564

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ , นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเหรัญญิกฯ และ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความคิดเห็นจากหอการค้าทั่วประเทศ พร้อมยื่นสมุดปกขาวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน


ในปี 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2564 อย่างต่อเนื่อง

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟหอการค้า “CCC Golf 2021”

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ( Mou ) กับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหว …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ ให้การต้อนรับหอการค้าเนเธอร์เเลนด์-ไทย เเละผู้เเทนจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมโภช ลิ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce