หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมโครงการ Chiang Mai Festival

ในวันที่ 23 กันยายน 2564 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพัลลภ เเซ่จิว รองประธานกรรมการหอการค้าฯ และนายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ เเละ นางสาวกันชกา สุวณิชย์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานหอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมโครงการ Chiang Mai Festival เพื่อนำเสนอ และขอรับการสนับสนุนโครงการ เพื่อช่วยส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce