Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติงานประมูลทุเรียนน้ำแร่ จากสวนแม่ออนเชียงใหม่ แบบออนไลน์

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และประธาน YEC เข้าร่วมเป็นเกียรติงานประมูลทุเรียนน้ำแร่ จากสวนแม่ออนเชียงใหม่ แบบออนไลน์ จำนวน 15 ลูก เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce