หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติงานประมูลทุเรียนน้ำแร่ จากสวนแม่ออนเชียงใหม่ แบบออนไลน์

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และประธาน YEC เข้าร่วมเป็นเกียรติงานประมูลทุเรียนน้ำแร่ จากสวนแม่ออนเชียงใหม่ แบบออนไลน์ จำนวน 15 ลูก เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce