หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC และนายฐกฤต กระแสสุข รองประธานกรรมการ YEC เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด “ตลาดนัดปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย” ภายในงาน “วันครบรอบตลาดเกษตรปลอดสารพิษอาหารปลอดภัยปีที่ 19” ณ ตลาดนัดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ภายในศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด และพัฒนากิจกรรมในพื้นที่ตลาดร่วมกันระหว่างเกษตรกร คณะเกษตรศาสตร์ ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชนในการเข้าถึงอาหารพืชผักปลอดสารพิษ

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce