หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม “จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบิน AVIATION HUB ของภาคเหนือ”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสภาอุตสาหกรรมเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เพื่อประชุมหารือในประเด็นที่จะให้ “จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการบิน AVIATION HUB ของภาคเหนือเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีเส้นทางทางอากาศเพิ่มมากขึ้น ” ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

Chiang Mai Chamber of Commerce